Анулации и политика за рефънд

Most frequent questions and answers

При анулиране на пътуването от страна на Туроператора сумите се възстановяват в установения от закона 14 дневен срок. 

Всички откази от пътуване се извършват лично и в писмена форма.
При отказ от договора по причини, които не са по вина на ТУРОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:

За организирани пътувания в чужбина:

До 3 работни дни от сключване на договора – без неустойка;

До 60 дни преди датата на пътуване – в размер на депозита;

От 59 до 30 дни преди датата на пътуване – 50% от общата стойност на пътуването;

От 29 дни до датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването;

При анулация на пътуването поради  лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
Туроператорът не възстановява суми на Потребителя за неизползвани по време на пътуването платени услуги по договора.

 Условия на авиокомпаниите:
При закупен групов самолетен билет, стойността му не се възстановява, а при закупен индивидуален самолетен билет, неустойките са според условията на авиокомпанията.
При закупен самолетен билет на нискобюджетна авиокомпания, стойността му не се възстановява.

Свържете се с нас

(+359) 899 91 36 27

от 09:00 до 18:00 / Понеделник – Петък /

Адрес офис: София, Триадица 5Б,ет.1офис №126

Имейл voyagebt@gmail.com

Свържете се с нас

(+359) 899 91 36 27

:от 09:00 до 18:00 /Понеделник – Петък/

Адрес офис: София, Триадица 5Б,ет.1офис №126

Имейл voyagebt@gmail.com