Read more about the article Свещената река-майка: Ганг
Това е пътуване, различно от всяко друго. Докато слънцето изгрява, хвърляйки ефирни нюанси върху древния град, ние ще се носим по “реката майка” покрай вековни гхати, където поклонници изпълняват ритуали, а търсачите на духовно просветление медитират край брега на водата.

Свещената река-майка: Ганг

 Река Ганг е известна като Ганга Ма или „Майка Ганг“. Тя е почитана като богиня, чиято чистота очиства греховете на вярващите и помага на мъртвите по пътя им към небето. …

Continue ReadingСвещената река-майка: Ганг